سرفصل ها

برای هر سطح مفاهیم سرفصل ها ارائه شده است

سطح مقدماتی

ورودی پایه‌ی هفتم و هشتم

 • زاویه (مثلث و چندضلعی‌ها)
 • خطوط موازی و مورب
 • هم‌نهشتی اشکال (مثلث و چندضلعی‌ها)
 • خواص مثلث متساوی‌الساقین و قائم‌الزاویه
 • قضیه‌ی فیثاغورث
 • نامساوی مثلثی
 • انتقال، تقارن، دوران
 • خواص چهارضلعی‌ها (متوازی‌الاضلاع، ذوزنقه)
 • مساحت
 • هندسه‌ی فضایی(حجم، مساحت،..)

سطح متوسط

ورودی پایه ‎های نهم و دهم

 • تمام سرفصل‌های سطح مقدماتی
 • دایره
 • تشابه
 • قوت نقطه نسبت به دایره
 • چهارضلعی های محیطی و محاطی
 •  

سطح پیشرفته

ورودی پایه‌‎های یازدهم، دوازدهم و فارغ التحصیلان

  • همه مباحث هندسه (مسطحه و فضایی)